header banner
Default

De populariteit van Bitcoin heeft veel nadelen met zich meegebracht


Bitcoin-BTC

Bitcoin populariteit brengt groot nadeel teweeg

Foto: krisn.art/Shutterstock

De rally van bitcoin (BTC) lijkt niet te stoppen, maar dit gaat gepaard met toenemende congestie op het netwerk. Vanwege de stijgende interesse in BRC-20 tokens, een tokenstandaard op de Bitcoin blockchain die vergelijkbaar is met ERC-20 tokens op Ethereum (ETH), zijn er zelfs netwerkproblemen. Dit heeft een negatieve invloed op de transactietijden en -kosten.

Kerstcadeau 🎉: Bitvavo viert kerst en geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

BTC transactiekosten in de lift

VIDEO: Warren Buffett: Why You Should NEVER Invest In Bitcoin (UNBELIEVABLE)
FREENVESTING

Door de populariteit van de tokens zijn de gemiddelde transactiekosten gestegen. De kosten variëren over het algemeen tussen de 14 en 16,50 dollar. Uit data van blockchain-analyse platform Dune Analytics is te zien dat er 450.000 BRC-20 tokens per dag worden gemint. De meest populaire munt hiervan, ordinals (ORDI), heeft ondertussen een marktkapitalisatie net onder de 1 miljard dollar weten te bereiken. In slechts een maand tijd is het project met bijna 800% gestegen. Het is daarmee een van de grootste crypto winnaars van de afgelopen maand.

Volgens Mempool.space zijn er meer dan 280.000 onbevestigde transacties op het Bitcoin netwerk. Het geheugengebruik van de mempool is gestegen tot 1,57GB. De mempool dient als een wachtruimte voor transacties waarbij miners de voorkeur geven aan transacties met hogere vergoedingen. Met zo’n hoog aantal onbevestigde transacties kan het veel langer duren voordat transacties worden verwerkt en bevestigd. Dit leidt tot inefficiëntie en vaak ook frustratie bij gebruikers die snellere transactietijden verwachten.

Advertisement

ECB verklaart Bitcoin dood

VIDEO: Waarom zo veel mensen het op Bitcoin hebben gemunt
NOS op 3

Nog niet zo lang geleden werd Bitcoin nog dood verklaard door de Europese Centrale Bank (ECB). Begin 2022 stond de Bitcoin koers op ongeveer 46.000 dollar, maar tegen het eind van het jaar daalde deze met 65 procent naar een dieptepunt van ongeveer 15.700 dollar. Deze daling volgde na de val van de grote crypto exchange FTX. De ECB had in november 2022 beweerd dat Bitcoin op sterven na dood was en de “weg naar irrelevantie” zou inslaan. Inmiddels heeft de digitale munt alle verwachtingen overtroffen door een indrukwekkende opleving. Na de ECB-uitspraak is Bitcoin met ongeveer 170 procent gestegen vanaf 16.400 dollar

Post Views: 2.851

Sources


Article information

Author: Robert Gomez

Last Updated: 1703112961

Views: 864

Rating: 4.3 / 5 (93 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Gomez

Birthday: 1985-06-20

Address: 1419 Stephanie Glen Apt. 153, Wilcoxchester, NE 23898

Phone: +4133208350444384

Job: Chef

Hobby: Metalworking, Stargazing, Board Games, Coffee Roasting, Juggling, Beekeeping, Bird Watching

Introduction: My name is Robert Gomez, I am a vibrant, daring, venturesome, dedicated, Colorful, ingenious, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.